เรื่อง: การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บกระดูกหัก ข้อเคลื่อน
 
 8682

My Name: number777 ออฟไลน์
เพศ: ชาย
  • ดูรายละเอียด
  • อีเมล์
08/07/07 10:11:30
1. กระดูกหัก (Fracture)

กระดูกหักแบบปิด (Closed Fracture) การหักของกระดูกประเภทที่ไม่มีบาดแผลติดต่อกับภายนอกร่างกาย การรักษาทำได้ง่ายโดยการดึงกระดูกที่หักให้เข้าที่แล้วเข้าเฝือก หรือยึดตรึงกระดูกให้อยู่นิ่งด้วยวิธีอื่น ๆ
กระดูกหักแบบเปิด (Open Fractrue) การหักของกระดูกประเภทที่มีบาดแผลติดต่อกับภายนอกร่างกาย อาจมีบาดแผลติดต่อเข้าไปถึงส่วนกระดูกหัก หรือปลายกระดูกที่หักทิ่มทะลุออกมาภายนอกจึงมีปัญหาในเรื่องการติดเชื้อค่อนข้างมาก จำเป็นต้องให้การรักษาอย่างเร่งด่วนและถูกต้อง
2. สัญญาณกระดูกหัก

บวม, ปวด, กดเจ็บ
คดหรืองอตรงตำแหน่งที่หัก
ขยับไปมาได้, มีเสียงกระดูกขบกัน
อวัยวะส่วนนั้นหดสั้นลง, กระดูกเกยกัน
มีจ้ำเลือดออกใต้ผิวหนัง
การมีกระดูกหักอาจมีอันตรายต่อหลอดเลือด และเส้นประสาทใกล้เคียง โดยเฉพาะถ้ามีการเคลื่อนที่ของส่วนที่หักอาจมีเลือดออกมาภายใน จนทำให้คนไข้ช็อคได้

3. การปฐมพยาบาลคนไข้กระดูกหัก

ใช้วัสดุที่หาได้ดามส่วนที่หักไว้ชั่วคราว วัสดุที่หาได้ใกล้ตัว เช่น แผ่นไม้ยาว กระดาษหนังสือพิมพ์พับตามยาวหลาย ๆ ชั้น กาบใบมะพร้าว มู่ลี่ ไม่ไผ่ เป็นต้น ถ้ามีกระดูกทะลุออกนอกเนื้ออย่าดึงกลับเข้าที่ ให้ใช้ผ้าสะอาดปิดไว้แล้วรีบส่งแพทย์

4. จุดประสงค์ในการดามกระดูกหัก

เพื่อให้ส่วนที่บาดเจ็บนั้นอยู่นิ่ง
ป้องกันการมีเลือดออกเพิ่มมากขึ้น
ไม่ให้กระดูกที่หักไปทิ่มแทงกล้ามเนื้อ
ลดอาการเจ็บปวด
เพื่อการขนย้ายได้สะดวก
5. ข้อเคลื่อนหรือข้อหลุด

ข้อเกิดจากกระดูกสองท่อนมาต่อกัน โดยมีเอ็นหรือพังผืดยึดข้อไว้ อาจมีช่องข้อหรือไม่มีก็ได้ การฉีกขาดของเอ็น หรือพังผืดที่ยึดจะทำให้เกิดข้อเคลื่อนขึ้นได้

6. สัญญาณข้อเคลื่อน

บวม, ปวด, กดเจ็บบริเวณข้อ
ข้อมีรูปร่างผิดปกติไปจากเดิม
การเคลื่อนไหวข้อทำไม่ได้ หรือทำได้น้อยมาก
มีการหดสั้นของอวัยวะ เช่น แขน หรือขา
อาจคลำพบปลายหรือหัวกระดูกที่เคลื่อนออกมา
การที่ข้อเคลื่อน อาจมีอันตรายต่อเส้นประสาท และหลอดเลือดใกล้เคียง

7. การปฐมพยาบาลคนไข้ข้อเคลื่อน

ใช้วัสดุที่หาได้หนุนหรือประคองข้อ และกระดูกที่เคลื่อนให้อยู่ในท่าที่สบาย หรือเจ็บน้อยที่สุดก่อนพบแพทย์ ถ้าเป็นข้อเคลื่อนครั้งแรก อย่าพยายามดึงให้เข้าที่เอง

۩~•๐["ปัญหา" มีไว้แก้ ไม่ใช่มีไว้ "กลุ้ม"]๐•~۩
พระองค์ทรงเป็น 'SOUL OF THE NATION' หรือ 'จิตวิญญาณของคนไทยทั้งชาติ '